Treci la conținut Treci la subsol

Descrierea postului

Specialist certificat în construcții a cărui principală responsabilitate este de a asigura un nivel corespunzător de calitate pentru lucrările pentru care este angajat. Acesta este responsabil de asigurarea calității lucrărilor de construcție, de coordonarea tehnică a acestora pe tot parcursul procesului de execuție și de luarea măsurilor necesare pentru menținerea unui nivel ridicat de calitate și productivitate.

Descrierea postului de ofițer de execuție tehnică

Cerințele postului:

 • Absolvent al Facultății de Construcții
 • Cel puțin 6 ani de experiență relevantă pe șantiere, în domeniul electric
 • I.S.C. autorizat în domeniile 1.1 - 1.2
 • Experiență relevantă în domeniul construcțiilor (avantaj în domeniul panourilor solare)
 • Cunoștințe solide de MS Office și alte programe de bază utilizate în acest domeniu
 • Minim 3 ani în poziții similare
 • Disponibilitatea de a călători în teritoriu, aproximativ 30 % din timpul de lucru efectiv
 • Limba engleză nivel intermediar sau avansat
 • Bune abilități de organizare, planificare și previziune
 • Abilități de optimizare a proceselor
 • Abilitatea de a coordona mai multe echipe
 • O bună cunoaștere a legislației specifice și a normelor în vigoare
 • Bun comunicator (oral/scris, public/individual)
 • Bune abilități de organizare/planificare și eficiență
 • Orientare către rezultate, integritate, rezistență la stres în diferite circumstanțe
 • Noțiuni financiare de bază
 • Grad ridicat de autonomie și responsabilitate față de activitatea desfășurată
 • Deținător al permisului de conducere categoria "B"

Prezentarea companiei:

Waldevar Energy, fondată în 2011, este specializată în proiectarea, construcția și întreținerea parcurilor fotovoltaice de mari dimensiuni și s-a impus pe piața românească ca una dintre cele mai mari companii din domeniul energiei fotovoltaice.
Cu o experiență vastă dobândită prin realizarea a peste 200 MW în ultimele 12 luni, WALDEVAR Energy poate realiza parcuri fotovoltaice atât în țară, cât și în străinătate. Cu o capacitate de execuție de 1MW/zi și un proces de exploatare a energiei verzi care poate fi considerat un model pentru construirea viitorului. Iar sustenabilitate, profesionalism și competitivitate sunt cuvintele care definesc compania noastră.

Atribuții:

 
 • Acesta analizează calitatea proiectului și verifică dacă totul corespunde specificațiilor.
 • Asistați la elaborarea proiectului și a etapelor.
 • Acesta ia în considerare verificarea documentelor, de la proiect documentația tehnică pe care se bazează autorizația.
 • Verificați expertiza tehnică.
 • Va realiza un registru electronic pentru a ține evidența activităților zilnice.
 • Identificați, dacă este cazul, abaterile de la mențiunile din proiect executare.
 • Urmați fiecare fază proiectul, semnează și ștampilează documentele aferente.
 • Verifică calitatea materialelor utilizate. În cazul în care neregulile sunt semnalate de acesta sau de alți factori independenți de voința sa, în cazul în care lucrările sunt temporar amânate sau suspendate, RTE devine responsabil pentru a solicita depozitarea materialelor și a altor produse în locuri special amenajate.
 • Acesta poate opri lucrările dacă se constată că normele tehnice nu sunt respectate. În acest scop, se va întocmi R.N.C. (raport de neconformitate) și se vor analiza cauzele neconformității împreună cu șeful de șantier și proiectantul lucrării. Lucrările vor fi reluate numai după remedierea situației.
 • Va realiza carte tehnică a construcției în cauză, împreună cu șeful de șantier și proiectantul. Acesta din urmă îl va înmâna apoi beneficiarului
 • Va notifica Inspectoratul de Stat în Construcții în cazul în care apar modificări ale autorizației sau ale altor date cu caracter personal.

De asemenea, în cazul controalelor efectuate de autoritățile competente, RTE va furniza documentația solicitată la control.

Elemente pe care RTE trebuie să le monitorizeze și, dacă este necesar, va interveni pentru remedierea deficiențelor constatate în vederea menținerii unei calități ridicate a muncii.

 • Rezistență mecanică și stabilitate;
 • Securitatea la locul de muncă și protecția împotriva incendiilor;
 • Igienă, sănătate și mediu;
 • Siguranță și accesibilitate în exploatare;
 • Economie de energie;
 • Utilizarea durabilă a resurselor.

Aplicație formular