Treci la conținut Treci la subsol

Având în vedere activitatea desfășurată în cadrul ANRE cu privire la colectarea, verificarea datelor, întocmirea fișelor de analiză și stabilirea sumelor cuvenite furnizorilor de energie electrică și gaze naturale, transmise spre decontare de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Energiei, respectiv prin bugetul Ministerului Muncii - ANPIS, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2021, cu modificările ulterioare, pentru perioada noiembrie 2021 - martie 2022 și pentru perioada aprilie 2022 - martie 2023, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022, cu modificările și completările ulterioare, situația cererilor de decontare este următoarea:

GEO 118/2021 (noiembrie 2021 - martie 2022)

 • numărul total de întreprinderi care au depus cereri: 80,
 • numărul total de cereri depuse: 345,
 • numărul total de cereri aprobate: 288,
 • numărul total de cereri neeligibile: 55,
 • suma trimisă către ME: 412.026.173,21 RON,
 • valoarea totală a cererilor neeligibile: 243.419,53 RON,
 • suma totală solicitată: 422.269.592,74 RON.

GEO 27/2022 ( aprilie 2022 - martie 2023):

 • numărul total de întreprinderi care au depus cereri: 89
 • numărul total de cereri depuse: 775
 • numărul total de cereri aprobate, clienți casnici: 243
 • numărul total de cereri aprobate, clienți non-casnici: 385
 • numărul total de cereri aprobate, clienți casnici și non-casnici: 628
 • numărul total de cereri neeligibile, clienți casnici: 13
 • numărul total de cereri neeligibile, clienți non-casnici: 0
 • cantitatea trimisă clienților ME, non-casnici: 032.561.503,74 RON
 • suma trimisă către ANPIS, clienți interni: 248.713.924,80 RON
 • cantitatea totală transmisă, clienți casnici și non-casnici: 281.275.428,54 RON

Sume trimise către Ministerul Energiei (non-casnice) și către Ministerul Muncii - Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (gospodării):

Aprilie 2022 electricitate clienți casnici: 250.432.073,44 RON

Aprilie 2022 energie electrică pentru clienții non-casnici: 282.374.634,24 RON

Aprilie 2022 gaze naturale clienți casnici: 113.970.058,61 RON

Aprilie 2022 gaze naturale pentru clienții noncasnici: 220.686.998,49 RON

Total aprilie energie electrică și gaze: 867.463.764,78 RON

Mai 2022 electricitate clienți casnici: 315.938.283,50 RON

Mai 2022 energie electrică pentru clienții non-casnici: 345.135.614,61 RON

Mai 2022 gaze naturale clienți casnici: 37.572.915,94 RON

Mai 2022 gaze naturale pentru clienții noncasnici: 132.806.678,75 RON

Total mai energie electrică și gaze naturale: 831.453.492,80 RON

Iunie 2022 electricitate clienți casnici: 409.641.479,79 RON

Iunie 2022 energie electrică pentru clienții non-casnici: 498.441.357,74 RON

Iunie 2022 gaze naturale clienți casnici: 41.713.554,77 RON

Iunie 2022 gaze naturale pentru clienții noncasnici: 134.374.870,39 RON

Total iunie energie electrică și gaze naturale: 1.084.171.262,87 RON

Iulie 2022 electricitate clienți casnici: 551.982.794,28 RON

Iulie 2022 electricitate clienți non-casnici: 1.069.068.218,45 RON

Iulie 2022 gaze naturale clienți casnici: 108.823.005,31 RON

Iulie 2022 gaze naturale pentru clienții noncasnici: 160.145.788,23 RON

Total energie electrică și gaz iulie: 1.890.019.806,27 RON

 August 2022 electricitate clienți casnici: 632.177.805,80 RON

August 2022 energie electrică pentru clienții non-casnici: 1.517.810.096,42 RON

August 2022 gaze naturale clienți casnici: 158.415.633,41 RON

August 2022 gaze naturale pentru clienții noncasnici: 255.322.035,94 RON

Total energie electrică și gaze august: 2.563.725.571,57 RON

 Septembrie 2022 electricitate clienți casnici: 447.800.599,95 RON

Septembrie 2022 electricitate clienți non-cash: 318.384.017,10 RON

Septembrie 2022 gaze naturale clienți casnici: 34.625.444,45 RON

Septembrie 2022 gaze naturale pentru clienții noncasnici: 96.424.007,62 RON

Total septembrie energie electrică și gaze naturale: 897.234.069,12 RON

 Octombrie 2022 electricitate clienți casnici: 145.620.275,37 RON

Octombrie 2022 energie electrică clienți non-cash: 1.297.302,49 RON

Octombrie 2022 gaze naturale clienți casnici: 0 RON

Octombrie 2022 gaze naturale pentru clienții noncasnici: 289.883,27 RON

Total energie electrică și gaze naturale în octombrie: 147.207.461,13 RON

 La momentul transmiterii acestei informații, 134 de cereri depuse în vederea soluționării sunt în curs de analiză, se află în diferite stadii de analiză și, pe măsură ce operatorii încarcă datele și documentele justificative solicitate de experții desemnați, verificarea și stabilirea acestora vor fi efectuate cu eficiență maximă.

TOTAL GENERAL scheme de sprijin: 10.640.545.021,28 RON